Denmark

F-35 Lightning 2 Logo
Lockheed Martin Logo
Search Icon
Search Icon
Denmark

For Denmark's Security

Denmark joined the F-35 Joint Strike Fighter program in 2002 during the System Development and Demonstration phase and has influenced technical elements of the F-35. In October 2008, they delivered a Danish F-16 to the JSF 461st Flight Test Squadron at Edwards AFB as part of the RDAF’s partnership with the F35 program and the F-16 served as a chase plane for the F-35 Development, Test & Evaluation program through Dec. 2016. In June 2016, Denmark confirmed plans to procure 27 F-35As.

Lockheed Martin and the Danish Armed Forces have enjoyed a successful partnership since the early 1950s, with the T-33 Shooting Star, F-104 Starfighter, C-130 Hercules and the F-16 Fighting Falcon. Denmark is an essential partner in F-35 production, development and sustainment activities and today, is building parts and components for the projected 3,100+ aircraft to be manufactured.

Program Stats

 • Aircraft Variant: F-35A
 • Program of Record: 27 Aircraft

Economic Impact

On the F-35 program, we're proud to work with the following Danish suppliers. 

 • Terma A/S
 • Trelleborg Sealing Solutions
 • Multicut

Strengthening the Danish Partnership 

Lockheed Martin Aeronautics and Danish industry partner Terma sponsor an annual internship program at the Fort Worth, Texas and Marietta, Georgia facilities. Graduate students from the Technical University of Denmark and Aalborg University work on the F-35 program to learn more about engineering, manufacturing, supply chain and quality assurance over a five-month period. 

This program was developed to meet the constantly growing need to identify high performers in STEM. It directly links students with a talent development pipeline while providing them an invaluable hands-on experience to enhance their careers. The program also furthers the 40-plus-year partnership between Lockheed Martin and Denmark. 

Base Locations

 • RDAF Skrydstrup

Program Milestones

 • 2016: Denmark selected the F-35 for their new fighter program
 • 2017: The Danish Parliament approved the F-35 appropriations bill covering all program elements through the year 2026
 • 2019: Avionics Test Center of Denmark assigned Tier 2 Component Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade Scope for repair of 16 avionics components
 • 2020: First F-35A for Denmark progressing towards delivery
 • 2021: Delivered first Danish F-35A to the Royal Danish Air Force
 • 2021: First Danish test pilot flies in the Danish F-35
 • 2021: First pilot and maintainer trained

For Danmarks sikkerhed

Danmark tilsluttede sig F-35 Joint Strike Fighter-programmet i 2002 under systemudviklings- og demonstrationsfasen og har haft indflydelse på udviklingen af flere tekniske elementer i F-35. I oktober 2008 leverede Danmark et dansk F-16 til JSF 461st Flight Test Squadron ved Edwards Air Force Base som en del af flyvevåbnets partnerskab med F-35-programmet. F-16-flyet indgik som en del af F-35 udviklings-, test og evalueringsprogrammet frem til december 2016. I juni 2016 besluttede Danmark at købe 27 F-35A kampfly.

Lockheed Martin og det danske forsvar har haft et succesfuldt partnerskab siden begyndelsen af ​​1950'erne med T-33 Shooting Star, F-104 Starfighter, C-130 Hercules og F-16 Fighting Falcon. Danmark er en væsentlig partner i produktion, udvikling og vedligeholdelsesaktiviteter i relation til F-35 og producerer i dag dele og komponenter til de foreløbigt mere end 3.100 F-35 kampfly.

Programstatistik

 • Fly variant: F-35A
 • Rekordprogram: 27 kampfly

Økonomisk påvirkning

 • Leverandører:
 • Terma A/S
 • Trelleborg Sealing Solutions
 • Multicut

Styrkelsen af det danske partnerskab

Lockheed Martin Aeronautics og danske Terma sponsorerer et årligt praktikprogram på fabrikkerne i Fort Worth, Texas og Marietta, Georgia. Kandidatstuderende fra Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet arbejder på F-35-programmet for at lære mere om teknik, produktion, forsyningskæden og kvalitetssikring over en fem måneders periode.

praktikprogrammet blev udviklet for at imødekomme det konstant voksende behov for at identificere de bedste studerende inden for STEM (Science, Technology, Engineering og Math). Det giver eleverne direkte adgang til talentudvikling og giver dem en uvurderlig mulighed for at styrke deres karrieremuligheder. Programmet styrker også det 40-årige partnerskab mellem Lockheed Martin og Danmark.

Base steder

 • Flyvestation Skrydstrup

Program milepæle

 • 2016: Danmark valgte F-35 som deres nye kampfly
 • 2017: Folketinget godkendte bevillingsforslag for F-35, der dækker alle programelementer frem til 2026
 • 2019: Avionics Test Center Denmark bliver udpeget som ansvarlig for vedligeholdelse af flyelektronik til F-35-kampfly
 • 2020: Danmarks første F-35 sættes i produktion
 • 2021: Første danske F-35 leveres til Flyvevåbnet
 • 2021: Første danske testpilot flyver i den danske F-35
 • 2021: Første F-35 pilot og mekaniker blev uddannet