Czech Republic

F-35 Lightning 2 Logo
Lockheed Martin Logo
Search Icon
Search Icon
Czech Republic

The F-35: Ensuring National Security for Decades to Come

As the most modern 5th Generation fighter aircraft, the F-35 is designed to counter and deter advancing threats from the air, land and sea. The F-35 can collect, analyze and share data to enhance all assets in the battlespace. The aircraft enables men and women in uniform to execute their mission and return home safely.

Many of the Czech Republic’s NATO allies and traditional international partners, such as the United Kingdom, Italy, the Netherlands, Norway, Denmark and the United States, are operating F-35s in the European theatre today. Germany, Belgium, Finland, Switzerland and Poland have also selected the F-35. The global footprint of the F-35 continues to expand because the aircraft integrates allied nations worldwide and enables mission capability. By the 2035, more than 600 F-35s will be operating in the European region. 

Program Milestones

2024: Czech Republic selects the F-35A Lightning II to replace the Czech Air Force's fleet of Gripens

 

 

F-35: Zajištění národní bezpečnosti na nadcházející dekády

F-35 je nejmodernějším stíhacím letounem 5. generace, který je navržen tak, aby čelil postupujícím hrozbám ze vzduchu, země i moře a odrazoval je. Letoun F-35 dokáže shromažďovat, analyzovat a sdílet data, aby posílil všechny prostředky v bojovém prostoru. Letoun umožňuje mužům a ženám v uniformách plnit jejich úkoly a bezpečně se vrátit domů.

Řada spojenců České republiky v NATO a tradičních mezinárodních partnerů, jako jsou Velká Británie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Dánsko a Spojené státy, dnes provozuje letouny F-35 v evropském prostoru. F-35 si vybralo také Německo, Belgie, Finsko, Švýcarsko a Polsko. Globální působnost letounů F-35 se stále rozšiřuje, protože letoun integruje spojenecké země po celém světě a dává jim schopnost plnit mise. Do roku 2035 bude v evropském regionu operovat více než 600 letounů F-35. 

Varianta letounu
Počet letounů v programu
Posílení a rozvoj průmyslu v České republice prostřednictvím nepřímých partnerství

Milníky programu

2024: Česká republika vybírá letoun F-35A Lightning II jako nástupce stíhacích letounů Gripen českých vzdušných sil